Przy budowie domu można zdecydować się na zamówienie projektu indywidualnego lub też sięgnąć po gotowy projekt. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż nie generuje tak wysokich kosztów jak w przypadku sporządzania projektu na zamówienie. Średnia cena wynosi od dwóch do trzech tysięcy złotych, podczas gdy za projekt indywidualny należy zapłacić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za metr kwadratowy. Warto więc skorzystać z usług pracowni architektonicznej i zdecydować się na gotowy projekt.

Adaptacja u architekta
Adaptacja projektu może być wykonana jedynie przez osobą do tego uprawnioną . Dzięki temu ma się pewność, że certyfikowany architekt zadba o to, by dom był funkcjonalny, bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Proces adaptacji składa się bowiem z kilku części, w tym nie tylko dokonania zmian stosownych do potrzeb inwestora. Konieczne jest także przystosowanie projektu do konkretnych uwarunkowań działki, na której stanie budynek, a także sprawienie, by wpisywał się w plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt a warunki działki
Adaptacja projektu polega w dużej mierze na przystosowaniu projektu do warunków działki, na której w przyszłości powstanie dom. Ważne jest nie tylko jego usytuowanie, zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki, ale także spełnienie wszystkich wytycznych z zakresu przyłączenia do kanalizacji czy instalacji. Po odpowiednim przystosowaniu projektu do potrzeb działki i warunków zabudowy, można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oprócz projektu należy przedstawić jeszcze opis techniczny instalacji, a w przypadku oryginalnych projektów z innowacyjnymi rozwiązaniami – także specjalistyczną opinię.

Szeroki wybór projektów
Adaptacja projektu gotowego umożliwia zrealizowanie go na konkretnej działce. Dzięki dużemu wyborowi propozycji w pracowni architektonicznej, inwestor może wybierać pomiędzy małymi, funkcjonalnymi domami, jak i tymi piętrowymi, o dużej powierzchni czy też budynkami energooszczędnymi. Wybór jest naprawdę duży, dlatego nie ma większych trudności ze znalezieniem projektu, który będzie można dostosować do swoich potrzeb.